OMURGA FITIĞIomurga fıtığı

Omurga Fıtıkları, omurgada bulunan kıkırdak yapıya benzeyen diskler ağırlığı eşit dağıtabilmek için kendi sınırları içerisinde şekil değiştirerek omurgayı korumaya çalışır. Kötü beslenme, yaşla birlikte vücut sıvı oranının azalması, yetersiz su tüketimi, psikolojik etkiler, yanlış duruş (duruş bozukluğu), yetersiz egzersiz, yanlış hareket etme... gibi durumlar sonucu bu yapının zedelenmesi ve omuriliğe bağlı sinirleri sıkıştırması olayına omurga fıtığı denilmektedir. Öncelikle bel fıtığı ve sırt fıtığı (torakal disk hernisi) belden ayaklara doğru ilerleyen şiddetli ağrı şeklinde, boyun fıtığı ise; 
 • Tek taraflı, kola doğru yayılan bir ağrı,
 • Parmak uçlarına kadar yayılan ve uyuşma ile beraber seyreden ağrı,
 • Ağrı ile birlikte yayıldığı kolda kuvvet kaybı,
 • Ele alınan cisimleri düşürme,
 • Yürüme güçlüğü ve dengesizlik ortaya çıkar. 

Bir çok hasta yaşadığı şiddetli ağrıları ağrı kesiciler vb. yöntemler ile geçirmeye çalışır. Bu aşamada böbrekler ve vücut ağrı kesicilerin toksik etkilerine maruz kalır ve vücut daha fazla yıpranma yaşar. Sonuç olarak ileri düzey fıtıklarda cerrahi operasyonla fıtık tedavisi uygulanmaktadır. Ancak ameliyatsız fıtık tedavisi mümkündür.

Omurga Fıtığı Belirtileri;

 • Boyun, sırt ve kollarda ağrı,
 • Cinsel fonksiyonların olumsuz etkilenmesi.
 • Uyuşma,
 • İdrar ve büyük abdest kontrolünün bozulması,
 • Huzursuzluk,
 • Yürürken bir süre sonra mecburi oturma,
 • Karıncalanma,
 • Yürüme bozukluğu,
 • Kollarda ve bacaklarda güçsüzlük,
daha fazla...

FITIK ÇEŞİTLERİfıtık çeşitleri

Omurga fıtıkları basitçe 3'e arılır; 

 1. Boyun Fıtığı (Servikal Disk Hernisi)
 2. Sırt Fıtığı (Torakal Disk Hernisi)
 3. Bel Fıtığı (Lomber Disk Hernisi)
Boyun Fıtığı (Servikal Disk Hernisi)

Boyun fıtığı erişkin yaştaki insanların yaklaşık %1’ini etkilemekte ve önemli oranda iş ve iş gücü kayıplarına neden olmaktadır. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik faktörlere, diskin yapısındaki dejenerasyona, postür bozukluklarına veya travmaya bağlı olmak üzere intervertebral disk genellikle posterolateral veya posterior bölgeden fıtıklaşır.

Boyun Fıtığı Nedir? 

Boyun omurları arasında diskler vardır. Bu disklerde meydana gelen taşmalar sinirlere bası yaparak boyun fıtığını ortaya çıkarır. Boyun fıtığının oluşmasında ani hareketlerin etkisi büyüktür. Örneğin otomobil çarpmalarında boynun gidip gelmesi halinde kalıcı ve büyük sorunlar ortaya çıkar. Aslında sanıldığının aksine boyun fıtıkları boyun ağrılarının en sık karşılaşılan nedeni değildir. Boyun bölgesi ağrılarının ancak yüzde 10- 20 kadarı boyun fıtığı kaynaklıdır. Fıtık ağrısı diğer ağrılara göre şiddetli olduğundan böyle yanlış bir kanı yerleşmiştir. En sık karşılaştığımız boyun ağrısı nedeni myofasial ağrı sendromu olarak adlandırdığımız kas gerilme ağrılarıdır. Bunu 50 yaşından sonra ortaya çıkan omurga kireçlenmesine bağlı ağrılar izler. 

Boyun Fıtığının Belirtileri Nelerdir?

Boyun fıtığının yansımaları da boyun, sırt ve kollarda görülür. Hastanın elinde sinirdeki basıya bağlı kas gücü kayıpları olabilir. Kişinin tutma yeteneğinde azalma olabilir. Sinirdeki basıya bağlı olarak kolda incelme meydana gelebiliyor. Bu incelme boyun fıtığının ilerlemesi durumunda gözle görülür şekilde olabilir. Boyundaki değişiklikler beyine giden kan damarlarına da bası yapabilir. Bu durumda algılamada güçlük, konsantre olamama, uyku bozukluğu, sabah yorgun kalkmak, kulak çınlaması, baş dönmesi ve görme kusuru olabilir. 

Her Boyun Ağrısı Boyun Fıtığı Belirtisi mi?

Boyun ağrılarında akciğer tümörleri de etkilidir. Hasta boyun ve omuz ağrısı ile geldiği zaman bir akciğer grafisinin mutlaka çekilmesi gerekir. Boyunda pek çok anatomik oluşum yer alır. Organlardaki her hangi bir rahatsızlık kendini boyun şikayetleri gibi gösterebilir. Ayrıca yemek borusu iltihapları ve mide rahatsızlıkları da boyun ağrısı yapar. Ayrıca sol kolda ağrı varsa kalp hastalıklarını göz ardı etmemek gerekir. 

Kol Ağrısı Boyun Fıtığından Başka Hangi Nedenlerle Ortaya Çıkar? 

30-40 yaşın üzerindeki hastalarda kalbe mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Omuz veya boyun ağrısı nedeniyle başvuran birçok hastada kalp sorunu olduğu tespit edilmiştir. 

Boyun Fıtığının Belirtileri Nelerdir? 

 • Ensede ağrı, kas spazmı, boyun hareketlerinde kısıtlılık 
 • Enseden kol veya kollara bazen art kafaya, göğse ve sırta yayılabilen ağrı
 • Kollar ve/veya ellerde uyuşma hissi 
 • Baş dönmesi, kulak çınlaması, gözlerde sinek uçuşması, bulantı, konsantrasyon bozukluğu gibi semptomlar 
 • Kol ve/veya ellerde kas gücü azalması (elinden sık sık bir şeyleri düşürme, kavrama güçlüğü) 
 • Ağrı özellikle gece uykuda aşırı derecede artar 
 • Omuz ve kollarda ağrı, uyuşma ve iğne batar gibi olması 
 • Bacak ve kollarda uyuşma veya güçsüzlük 
 • Mesane kontrolü sorunları 
 • Bacaklarda dengesizlik veya sertlik 
daha fazla...

sırt fıtıgıSırt Fıtığı (Torakal Disk Hernisi)

Sırt fıtıkları veya Torakal disk herniasyonları nadir görülen bir rahatsızlıktır. Torakal disk herniasyonlarının % 66’sı özellikle alt üçte bir torakal omurgada (T 9-10 ile T 12-L1 arası) görülmektedir. Hastaların çoğunda travmanın eşlik ettiği veya etmediği, sürekli devam eden bir dejeneratif süreç vardır. Bu gözlem aynı zamanda sırt fıtığının, dejeneratif değişikliklerin yada aşınma-kireçlenmenin daha çok görüldüğü alt torakal seviyelerde daha sık gelişmesinin bir kanıtı olarak da değerlendirilebilir.

Omuriliğin orta bölgesindeki kanlanmanın diğer bölgelere göre daha zayıf olması nedeniyle bu bölgedeki sırt fıtıklarının tehlikeli olabileceğini unutmamak hastaları bu onuda uyarmak gerekir.


sırt fıtıgıBel Fıtığı (Lomber Disk Hernisi)

Bel omurgası arasında bulunan disklerin hasar görmesi ile sinirler sıkışır ve fıtık ortaya çıkar. Bel fıtığının bilimsel açıklaması ise şöyledir; silindir biçimde 24 adet omurun üst üste birleşmesinden oluşan omurgamızda; Lumbar bölge olarak adlandırılan bel bölgesinde L1, L2, L3, L4 ve L5 olarak numaralandırılan 5 omur bulunur ve bunlar içeri doğru bir yaylanma oluşturacak biçimde dizilir. En alttaki L5 omuru omurgamızı “sakrum” adı verilen, her iki kalça kemiğinin ortasında yer alan üçgen biçimli kemikle birleştirir. Omurlar birbirinden disklerle ayrılırlar.

Bel fıtığı ani tek bir hareketten ziyade tekrarlamalı hareketlerin etkisiyle oluşur. Öne eğilme, dönme ve ağır kaldırma gibi hareketlerin tekrar tekrar yapılmasıyla, diskler zorlanır ve yıpranır. Diskin ortasındaki çekirdek, etrafındaki koruyucu yapıdaki yarıklara ve çatlaklıklara doğru sızar ve disk bombeleşir. Bu durum bel fıtığı başlangıcı olarak değerlendirilir. Daha ileri aşamada ise bombeleşen kısım fıtıklaşır ve bel fıtığı gelişir. Bazen çekirdek çevresindeki koruyucu kısım da yırtılır. Bu, disk yırtılması olarak adlandırılır. Çekirdeğin yer değiştirmesi sıklıkla omurganın öne eğilme hareketi sırasında arkaya doğru olur. Fıtıklaşan kısım yeterince büyükse, diskin yanındaki bacağa giden siniri sıkıştırabilir. Bu durumda bel ağrısı karıncalanma, kalçadan başlayan ve bacağa vuran ağrılar, bacakta uyuşma-karıncalanmalar ve bacağın belirli kas gruplarında güçsüzlük ortaya çıkmaktadır.  

Bel Fıtığında Risk Grupları

1) 30-50 yaşlar arasında daha sık görülür. 

2) Hamilelerde, kilo alımına ve progesteron hormonu etkilerine bağlı olarak lomber disk hernisi görülme sıklığı artmaktadır. 

3) Şişmanlarda daha sık görülür. 

4) Sigara kullanımı riski artırır. 

5) Bazı meslek gruplarında hastalığa yakalanma oranı daha fazladır: Ağır yük taşıma ve bedene yük bindiren meslekler, uzun süre otomobil kullananlar, masa başında sürekli oturma gerektiren meslekler


daha fazla...